Om Sluk

Sluk bloggar om samhällsutveckling och om hållbarhet utifrån de 17 globala målen. Vad  händer i planeringssverige, hur kommer infrastrukturen att påverka bostadsbyggandet i kommunerna?

Aktuellt är den nationella och den regionala infrastrukturpropositionen som regeringen har skickat på remiss, där fokus är på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. I Sverigeförhandlingen uppmanas kommunerna utmed det aktuella stråket om höghastighetsbana att bygga 100 000 nya bostäder och kräver medfinansiering av dem . Översiktsplanering ses över och förslag ska lämnas på hur den kan underlätta efterföljande planering mm och hur den fysiska planeringen i större omfattning ska kunna hanteras inom översiktplaneringen.

Bloggen följer kommunernas utveckling med fotografier och diskuterar händelser. Självklart kan inte SLUK följa alla kommuner och därför bjuds du in att delta!

Pin It