Göteborgs centralstation är byggnadsminnesförklarat sedan 1 januari 2001. Stationens äldre del ingår i Göteborgs stads bevaringsprogram 1975 och 1987. Tidigare var stationen statligt byggnadsminne sedan 21 augusti 1986.

Lämna ett svar