En promenad i svagt solljus i Göteborgs centrala delar

Jag kikar genom staketet i passagen från rosenlund till Haga.

I onsdags, den 8 januari lyste solen svagt, för första gången i år.  Då passade jag på att gå ut i stan och se vad som hänt sedan sist. Jag började promenaden över Götaälvbron och där har man stängt av gång- och cykelvägen samt avdelat en körfil för detta ändamålet.

Det var trevliga och vänliga vakter från Saferoad, som lät sig att fotograferas.

Nu har Hisingsbron tagit form och några delar har även asfalterats. Den norrgående Gullbergstuneln har öppnats och nu väntar vi på att den södergående ska bli klar nästa sommar.

Promenaden gick vidare utmed Västlänken och östra etableringen. Det var flera som var ute och fotograferade dessa intressanta projekt. Här mötte jag också trevliga vakter, från Saferoad som vill vara med och bli fotograferade.

Efter Östra etableringen gick jag vidare upp på Kvarnberget och kunde se ner mot Operan och där förbereds schaktning för Västlänken.

Från Kungshöjd kunde jag se mot Lilla bommen, Packhusplatsen och mot Södra Allègatan.  Det blev en lång promenad och solen gick ner i moln vid 15-tiden.

Alla bilder kan ses i bildspelet nedan. Om du förstorar bilderna innan du väljer bildspel och därefter pekar på en bild, stannar bildspelet upp och text visas.

Besök hos östra etableringen, Västlänken december 2019

Jag beskriver mycket kort om  östra etableringen, som förväntas bli klar år 2024.  Det finns inget som just nu pekar på att det ska uppstå förseningar. Den som är intresserad av mer fakta kan läsa om Västlänken på Trafikverkets hemsida.

Här visas Östra etableringens omfattning, som sträcker sig från Skanset Lejonet till Sankt Erikgsgatan, och Lilla Bommen.Västlänken är uppdelat i tre områden, varav östra etableringen /deletapp Centralen är den som är mellan Olskroksmotet i öst från Skanset Lejonet till Stenpiren i väst. Projektet omfattar en ny bro överE6 i öster, ett järnvägstråg, en bergtunnel genom Gullberget, betongtunnel i lera, samt den underjordisk stationen Centralen och betongtunnel fram till Göteborgsoperan.

Östra etableringen är komplext, eftersom det finns mycket arkeologiska fynd i Gullbergsvass och omfattande järnvägsspår som ska sammankopplas och byggas om, vilket också påverkar broar och tunnlar för biltrafik och gång-cykeltrafik.  Marken består framförallt av lera, vilket kräver ny teknik och pålning. Spåren i Olskroken ska passera genom tunnel under Skanset Lejonet, spår flyttas vid postterminalen, tunnlar byggs under centralstationen, spår passerar ovanför lastkajen till Nordstan och ovanför Götatunneln osv… 

Västlänken byggs med fyra spår vid station Centralen.  Under år 2018 kom ett besked om att samtliga stationer, även Haga och Korsvägen kommer att ha fyrspårsstationer redan från start. (Uppgiften har redigerats med hjälp av en uppmärksam följare.)

Vid den arkeologisk utgrävningen hittade man ett okänt rum under Skansen Lejonet. Rummet har täckts med massor, för att skyddas under projekteringen och kommer att tas fram efter att Västlänken är färdigbyggd och kunna besökas av allmänheten. En park kommer att byggas utan biltrafik runt fästningen. Ovanför Västlänken bygger man ihop staden med bostäder och arbetsplatser från Nordstan till hamnen.

En dag när jag var vid östra etableringen, mötte jag arbetsmiljöansvarig för etableringen, som frågade varför jag fotograferade. Runt Västlänken finns numera vakter, eftersom jobbarna har blivit hotade av motståndare till Västlänken.  Det blev sen eFörberedelse för bottenplatta och snart ska det gjutas.n inbjudan att få komma in på området för att se och få berättas hur arbetet fortlöper. Mycket från besöket och runt omkring etableringen finns  i bildspelet, även med text.