Hemsida

Sluk står för samhällsutveckling,  men kan också associeras till slukhål!

Isbjörnen symboliserar att vi måste värna om miljön och arbeta efter de 17 globala miljömålen.