Publicerad den Lämna en kommentar

Västlänken ovan mark, från Olskroken till Korsvägen

Det var väldigt länge sedan som jag följde upp vad som händer med Västlänken. Nu var det dags! Jag har läst och sett att det finns intressanta platser att dokumentera ovan mark. Det hade varit roligt att få följa med på en tur i tunnlarna, men det är få förunnat!

Det var tidig förmiddag och dimman låg över älven. Jag klättrade upp för en bergknalle i Olskroken, för att visa hela Olskroksbron, som nu är sammangjuten. Sen körde jag till Skansen Lejonet, vilket inte var helt enkelt att hitta dit. Gps:en var inte uppdaterad och gav felaktiga instruktioner. Från Skansen Lejonet ser man tunnelingången, som fortsätter in under berget.

I Östra entreprenaden är schakten täckta, även mycket vid Centralstationen och i Haga. I Haga är Rosenlundskanalen öppen igen. Hoppas att Paddan kan börja köra där i mars! När man passerar Rosenlundsbron, hör man ett brummande. Det ska vara ett bergtroll som har fått ett tillfälligt boende där!

Nedanför Sankt Eriksgatan, vid Operan och vid Korsvägen är schakten öppna och aktiviteterna är inte lika många som vid stationsområdet och vid Olskroken.

Vill du veta mer, så titta på bilderna här och läs mer :

Relaterade bilder:

Publicerad den

Järnväg mellan Göteborg och Borås kontra Västra stambanan

Trafikverket fortsätter planeringen av järnvägen mellan Göteborg och Borås, enligt den tidigare lokaliseringsutredningen. Regeringens besked innebär att arbetet återupptas mellan parterna längs det planerade järnvägsstråket. Parterna består av Trafikverket, kommuner i stråket, Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen, Göteborgregionen (GR) och Boråsregionen samt representanter för Landvetter flygplats.

Under hösten 2023 har Västra Götalandsregionen haft dialogmöten i mindre politiska grupper och de tog fram tre principlösningar. Samtliga alternativ innehåller stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter flygplats och i Borås och möjliggör för framtida fjärrtrafik. Det som främst skiljer lösningarna åt är restid, möjlighet till direktresor från centrala Mölnlycke till Landvetter flygplats och Borås, när byggstart kan ske och kostnad. Det förefaller att en fyrspårslösning under Landvetter station är i linje med de prioriteringar som 48 kommuner i Götaland, Swedavia, näringslivet genom Västsvenska handelskammaren och inom Västra Götalandsregionen står bakom.(https://www.trafikverket.se/contentassets/b3e9c4c7b20a483993b7321007fbf6aa/skrivelse-till-trafikverket-ang-uppdrag-om-ny-jarnvag-goteborg-boras.pdf)

Vad händer med Västra stambanan? Västra stambanegruppen tillsammans med sina medlemmar anser att den viktigaste åtgärden är att bygga två extra spår mellan Göteborg och Alingsås. Spåren skall gå norr om sjön Aspen. (Det finns en arbetsgrupp som har jobbat tillsammans sedan 1999 och som består av 15 kommuner och 2 kommunalförbund. I tjänstepersonsgruppen ingår också regionerna Västra Götaland, Örebro län och Sörmlands län samt Göteborgs kommunalförbund.) Om den nationella persontrafiken på Västra Stambanan förs över till järnvägen Göteborg-Borås och vidare mot Stockholm, faller en del av Västra Stambanegruppens argument för att bygga ut banan för persontrafik.

I nuvarande infrastrukturutredningar planeras kapacitetshöjande åtgärder på banan. Man dubblerar godstågsspåren från Göteborgs Hamn med anslutning till Västra Stambanan och i samband med arbetena för Västlänken bygger man om sträckan mellan Göteborgs Central och bangårdsområdet mot Mellby i Partille. När dessa ombyggnader är färdiga återstår delen mot Alingsås.

I mars 2023 publicerade Norconsult att de projekterar förbigångsspår i Lerum, vilket innebär att Lerum byggs om från tre till fyra spår. Projekteringen innebär ett nytt stickspår i Jonsered Östra som ligger mellan Partille och Lerum. Spåret skall användas för uppställning av järnvägsfordon. Bygget kommer att påbörjas i år och förväntas öka kapaciteten.

NCR har uppdrag att byta ut hela kontaktledningsanläggningen och hjälpkraftsystemet samt konvertera till autotransformatorsystem mellan Alingsås och Olskroken. Detaljerad produktionstidsplan tas fram i samverkan mellan Trafikverket och entreprenören under april/maj 2024. Planerad byggstart beräknas till januari 2025 och att arbetena ska vara avslutade under hösten 2027.

Konkurrens om pengar till infrastruktur är hård! Vem vinner och får mest? Det förefaller som att en förbindelse till Landvetter flygplats är högsta prioritet och att Västra stambanan får stå tillbaks och får en del kapacitetshöjande åtgärder.

Fotografierna nedan är från 2017-2019.

Relaterade bilder:

Publicerad den

Göteborg från ovan

Jag har haft nöjet att vara med på en guidning på Hotell Draken förra måndag. Förutom den fina utsikten från våning 32 är det intressant att se konstverken som finns på våningarna. Hotell Draken har satsat på väldigt mycket fin fotokonst, som jag tycker om!

Haga är alltid fint, både när man är på besök där och även från ovan när man ser de fina kvartersmiljöerna.

Längre bort, bakom Kraftverket ligger Skeppsbron. Här har kommunfullmäktige beslutat att göra omtag i detaljplanen, så vi får vänta och se vad som kommer att hända. Det blev för dyrt att bygga det planerade undervattensgaraget.

Snart kommer Karlatornet vara klart. På bilden ser man att det pågår arbeten på övre delen av tornet. Man planerar att allt ska vara klart under hösten 2024. Det blir spännande att åka högst upp för att se på utsikten!

I Masthugget och på Järntorget byggs det för fullt. Jag visar bilder både från höjden och från marken. Elof Hansson fastigheter tillsammans med Riksbyggen fyller hållet utmed Första Långgatan med bostäder och kommersiella lokaler.

Den nya gatan som löper mellan Första Långgatan och Oscarsleden heter Masthamnsgatan. Visionsbilden är att gatan ska bli en lekfull gata för gående och för torgytan vid Nordhemsgatan. Man skapar en miljö med möbler, konst och planteringar. Det blir trots allt en lång gata, men den ska bli full med aktiviteter, är det tänkt. https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/0dc00661-6dfc-44b3-88fd-1cfa75c0ffa9

Vill du veta mer, så finns lite mer beskrivningar på bilderna nedan.

PS: Du har väl sett att jag har öppnat webb-shop med fotografier här? https://www.sluk.se/butik Välkommen in!

Relaterade bilder:

Publicerad den

Västlänkens arbeten sker nu under marken

Snön föll för första gången denna vinter i Göteborg. Det var rätt grådisigt och kallt. Vid Centralstationen stod vakterna och frös vid ingången till Nordstans Lastgatan. Några arbetsfordon var i rörelse, men i övrigt såg man inte mycket till aktiviteter. Numera pågår mycket under mark.

Trafikverket berättar och visar i länken nedan vad som pågår under hösten 2023. En del arbeten har kommit längre efter det, bla servicetunneln mellan Haga och Korsvägen, som möttes under Landala torg den 13 november.

På Korsvägen är det färdigsprängt. Schaktet är 20 meter djupt och 60 meter brett och är 140 meter långt. Det är en del av Korsvägens station.

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vastlanken/

Den 23 november hade P4 Göteborg ett inslag om att Trafikverket lånar pengar till västlänken-projektet från infrastruktursamarbetet Västsvenska paketet. Orsaken är att pengarna till västlänken tar slut i början av nästa år. Det finns inget avtal om hur fördyringar ska hanteras. Senast i februari måste parterna i Västlänken, Staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad komma överens om hur fördyringen av projektet ska hanteras. Kostnadsökningarna beräknas till drygt 30%

https://sverigesradio.se/artikel/avtalsmissen-trafikverket-tvingas-lana-pengar-av-sig-sjalva

I Haga står arbetet still. För närvarande pågår underhållsarbete och bevakning av området. Trafikverket tror att arbetet kommer igång med ny entreprenör under första kvartalet 2024.

Under första halvåret 2024 kommer upphandlingen av tillverkare av Konstverket bLINK vara klar. Konstverket är en del i konstprogrammet Kronotopia, som togs fram 2016 av Trafikverket, Statens Konstråd, mfl. Programmet presenterar den övergripande konstnärliga visionen av Västlänken. bLINK kommer att finnas vid Olskrokens planskildhet. Konstverket kommer att vara färdigt tidigast 2026. Konstnären är Katharina Grosse.

Relaterade bilder:

Publicerad den

Erikslund Shopping Center har utarmat Västerås centrum

Den 16 september besökte jag Västerås och jag såg ett öde centrum. Erikslund Shopping Center byggdes 2011. Det finns 160 butiker, inklusive Ikea och City Gross, allt i samma byggnad. Det är bekvämt för västeråsarna att åka dit, men nackdelen är att Västerås centrum har utarmats på handel och kunder. Till Erikslund är det lätt att komma med bil och det finns många parkeringsplatser. De som inte åker bil, kan komma med buss. Västerås centrum kan inte tillgodose så många parkeringsplatser, som dessutom är gratis. Västerås har drygt 158 000 invånare och kan staden vara för liten för ett så stort externt centra? Det finns exempel på shopping centra i andra städer som har fått liknande konsekvenser.

I december 2018 berättade jag att Västerås hade fått priset för den näst fulaste staden i landet. (https://www.sluk.se/vasteras-har-valts-som-den-nast-fulaste-staden-i-sverige/). Trots försök att förbättra handeln i centrum gapar lokaler fortfarande tomma och etableringarna byts ut ofta. Västerås har också en historia från 1960-talet, då många gamla fastigheter revs och ersattes med moderna, som ansågs och anses vara fula.

Det var höstmarknad på torget, men men ingen större aktivitet. Bingohallen lockar flest kunder till centrum. Punkthuset har varit tomt länge, men nu har några butiker flyttat in, bl a Systembolaget, som även förväntas locka kunder till andra butiker.

Någon Galleria finns inte längre. Skrapan, som är den näst högsta byggnaden i Västerås, har gjorts om till bl a bostäder, kontor och mataffär. Skrapan har 25 våningar och är 81 meter hög. Domkyrkan är högst med sina 100 meter.

Det var även kulturnatta i Västerås och Domkyrkan började på eftermiddagen med orgelkonsert och körsång. Det var uppskattat och kyrkan var fullsatt. Mer om denna lördag i bildspelet nedan.

Relaterade bilder:

Publicerad den

Gökegård, Partille får ett torg och Coop öppnar den 28 oktober

Efter 12 års väntan får Öjersjö en matvarubutik, Coop öppnar den 28 oktober. Gökegård blir det nya torget. Även Närhälsan får lokaler på torget. För det konstnärliga utsmyckningen, har Maria C Bernhardsson skapat tre jättelika stålblommor.

Många har redan sedan tidigare flyttat in i bostäder i Gökegård, vilket jag har berättat om i tidigare inlägg, från 2020 och framåt. Radhusen som är synliga från Nya Öjersjövägen är bebodda sedan några år. Längre in i Gökegård är många inflyttade både i småhus och i flerbostadshusen, samtidigt som byggnationen av fler bostäder pågår. Bonava bygger 19 småhus med solceller i ett område som kallas för Sörgården.

Relaterade bilder:

Publicerad den

2023-10-09 En rundvandring i Göteborg

Jag hade ett ärende i stan och tänkte att jag skulle passa på att ta lite bilder på de nya byggnaderna, Karlatornet, Hotell Draken och så på Våghuset som jag har fotograferat tidigare. Förutom dessa byggnader, fotograferade jag också Skeppsbron, Masthugget, Västlänken i Haga och på Korsvägen. Vädret var fint och det blev en lång promenad med drygt 14 000 steg, enligt min Fitbit.

Arkitektur är roligt att fotografera från olika vinklar.

Karlatornet har nu uppnått sin höjd, 246,455 meter, med 74 våningar. Det blir 611 lägenheter, hotell, kontor och skybar. Det blir intressant att besöka skybaren när den öppnas. Nu är lägenheterna på våning 5-27 klara och inflyttning pågår.

På fasadens vänstra sida finns bygghissar som fortfarande används.

Hotell Draken är stadens högsta hotellbyggnad, med 33 våningar och öppnades nu i höst. Det finns 453 hotellrum, restauranger, konferenslokaler och en fin utsikt över staden och hamninloppet.

Våghuset har jag fotograferat och visat några tidigare gånger.Jag gillar verkligen att ta den från olika vinklar och väderförhållanden. Den gör sig bra mot en blå himmel. Våghuset är en kontorsfastighet på Masthuggskajen.

Nu har Göteborg Nordens högsta hotellbyggnad; Hotell Draken, kontorsfastigheten; Citygate och Nordens högsta bostadshus; Karlatornet. Det är som en tävling att bygga den högsta fastigheten!

Nu är det beslutat att Skeppsbron ska bebyggas och planarbeten pågår. Men på Masthuggskajen bygger man halvön och utmed E45 fortsätter byggandet av nya fastigheter. Trots stiltje i arbetet med Västlänken är det viss aktivitet både i Haga och på Korsvägen,se bilder i bildspelet nedan.

Relaterade bilder:

Publicerad den

2023-10-06 Godstågsviadukten i Olskroken är färdiggjuten

Nu var det väldigt länge sen jag skrev något här. Det beror främst på att jag vill visa på förändringar på bild. Visst händer det mycket hela tiden med Västlänken och andra infrastrukturprojekt, men man jobbar under mark, vilket inte är tillgängligt för mig att visa.

Jag har tidigare visat bilder från Olskroken, Hamnbanan och jag har väntat på att viadukten ska byggas samman. Den 25 september skrev Trafikverket att viadukten är färdiggjuten, https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/olskroken-planskildhet/nyheter-for-olskroken-planskildhet/2022/godstagsviadukten-ar-fardiggjuten/

Jag har nu tagit några bilder därifrån. De är inte drönarbilder, utan jag har klättrat upp på berget framför bostadshusen för att försöka få så bra bilder som möjligt. När man fotograferar, för man inte vara rädd för obekväma situationer !

Här visar jag också tidigare bilder:

Relaterade bilder:

Publicerad den

Partille växer och framförallt i Öjersjö

Partille växer och vid årsskiftet var antalet invånare ca 40 000. Partille centrum och Öjersjö är stadsdelar som växer mycket. I centrum öppnas snart en ny livsmedelsbutik Lidl, nära Coop. Under hösten 2022 har inflyttning skett till de nya lägenheterna i kvarteret.

I Öjersjö, har Gökegården också fått nya boende. Radhusen invid Öjersjövägen är bebodda sedan ett tag tillbaks och inom området sker inflyttningar successivt . Mer finns att läsa i tidigare inlägg, bl a i de dessa: https://www.sluk.se/2022-05-03-det-hander-en-del-aven-i-partille, https://www.sluk.se/2020-09-29-partille-fortsatter-att-bygga-mer.

Relaterade bilder: