Publicerad den

Lyftspannet till Hisingsbron monteras

Den 31 augusti stängdes farleden på Göta älv av hela dagen för att lyftspannet till Hisingsbron skulle monteras. Pråmen förtöjdes mellan båtarna och efter ca 10:30 började man sakta att hissa upp den med hjälp av multi wheelers, så att den skulle komma upp lite ovanför pylonerna och köras in till sin position. Arbetet tog hela dagen och under tisdagen nästa lades barlast på lyftspannet eftersom det saknas beläggning på den. Lyftspannet kommer därefter att att hissar till öppningshöjden 28 meter. Därefter kommer man att kolla på de permanenta kablarna som går till motvikterna och lyftmaskineriet.

Arbetet fortlöper till söndag 6 september, då lyftspannet hissas upp i sina permanenta linor för första gången.

Se även tidigare blogg om Hisingsbrons lyftspann har anlänt till Gullbergsvass, Göteborg. Under bilder finns om Hisingsbron redan från 2017, http://bilder/2017

Nu är lyftspannet på plats på sina permanenta lager för vidare montering

Relaterade bilder: