Publicerad den

Karlatornets utsiktsplats klar nästa år

Jag har väntat på att få besöka Karlatornets utsiktsplats när byggnaden ska var klar i år, men till min besvikelse beräknas skyskabaren och utsiktsplatsen öppnas under 2025 (www.lindholmen.se 30 maj 2023).

Karlatornet är numera Nordens högsta byggnad med sina 246 meter. Under hösten kommer Clarion Hotel att öppnas i byggnaden. Det blir 300 rum på 15 våningar och de bästa sviterna ska finnas på våning 58.

Utsiktsvåningen kommer att finnas på våning 69 och förväntas bli en turistattraktion i Göteborg. Våningsplanet särskiljer sig även något jämfört med de övriga. Det kommer att finnas ett glasgolv som som sticker ut, spännande för de som vågar testa det!

Målet är att attrahera ca 500 000 besökare varje år, enligt Ola Serneke (Fastighetsvärlden 2023-06-01). Det kommer inte att vara ett billigt besök utan man kan räkna med att det kommer att kosta mellan 200-500kr per person.

För två år sedan lovade Ola Serneke att när Skybaren invigs, ska han hoppa från 69 våningen ner i hamnen nedanför Karlatornet, där Norra Älvstranden breder ut sig längs Göta Älvs mynning. Närmaste delen av ”vattnet” blir Lindholmshamnen, rakt söderut, framför Karlastaden. (www.helahisingen, 2022-06-02). Ola Serneke ska göra det med en mindre fallskärm och en liten kitesurfingbräda kopplad till fötterna.

Jag ser framemot detta med stor förväntan! Det vill jag se!

Relaterade bilder:

Publicerad den

Västlänken Centralen från ovan!

För två veckor sedan promenerade jag med min kamera i stan och funderade på hur jag skulle kunna visa något nytt, som inte allmänheten ser bakom staketen. Jag har ingen drönare och jag tittade högt upp för att se vad som kunde vara möjligt.

Det blev några bilder uppifrån! Här ser man att tunneln håller på att täckas med tak. Trafikverket hade pressträff den 11 april och sa att den ursprungliga planen för västlänken Centralen håller. ”I december 2026 kommer delar av Västlänken stå färdig, då Station Centralen öppnas som en så kallad säckstation med fyra spår där tågen kan vända. 
Den del av Västlänken som kommer stå klar 2026 sträcker sig från E6:an i Olskroken in i Centralenområdet och genom Kvarnberget. Den inkluderar fyra nya järnvägsspår och en helt ny station.”https://via.tt.se/pressmeddelande/3435991/bilder-i-samband-med-presstraff-goteborg-central?publisherId=44450&lang=sv. Här är en illustration på hur stationen Centralen kommer att bli.

I nästa bild visar jag att Västlänken Centralen och Kvarnberget har blivit ett. Den 22 mars berättade trafikverket att de drog upp spontplankor som skiljt deletapp Centralen och deletapp Kvarnberget åt. https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vastlanken/nyheter-for-projekt-vastlanken/2024/mars/milstolpe-for-vastlanken-nu-mots-centralen-och-kvarnberget/.

I galleriet nedan finns fler intressanta bilder om Västlänken Centralen:

Relaterade bilder:

Publicerad den

Järnväg mellan Göteborg och Borås kontra Västra stambanan

Trafikverket fortsätter planeringen av järnvägen mellan Göteborg och Borås, enligt den tidigare lokaliseringsutredningen. Regeringens besked innebär att arbetet återupptas mellan parterna längs det planerade järnvägsstråket. Parterna består av Trafikverket, kommuner i stråket, Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen, Göteborgregionen (GR) och Boråsregionen samt representanter för Landvetter flygplats.

Under hösten 2023 har Västra Götalandsregionen haft dialogmöten i mindre politiska grupper och de tog fram tre principlösningar. Samtliga alternativ innehåller stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter flygplats och i Borås och möjliggör för framtida fjärrtrafik. Det som främst skiljer lösningarna åt är restid, möjlighet till direktresor från centrala Mölnlycke till Landvetter flygplats och Borås, när byggstart kan ske och kostnad. Det förefaller att en fyrspårslösning under Landvetter station är i linje med de prioriteringar som 48 kommuner i Götaland, Swedavia, näringslivet genom Västsvenska handelskammaren och inom Västra Götalandsregionen står bakom.(https://www.trafikverket.se/contentassets/b3e9c4c7b20a483993b7321007fbf6aa/skrivelse-till-trafikverket-ang-uppdrag-om-ny-jarnvag-goteborg-boras.pdf)

Vad händer med Västra stambanan? Västra stambanegruppen tillsammans med sina medlemmar anser att den viktigaste åtgärden är att bygga två extra spår mellan Göteborg och Alingsås. Spåren skall gå norr om sjön Aspen. (Det finns en arbetsgrupp som har jobbat tillsammans sedan 1999 och som består av 15 kommuner och 2 kommunalförbund. I tjänstepersonsgruppen ingår också regionerna Västra Götaland, Örebro län och Sörmlands län samt Göteborgs kommunalförbund.) Om den nationella persontrafiken på Västra Stambanan förs över till järnvägen Göteborg-Borås och vidare mot Stockholm, faller en del av Västra Stambanegruppens argument för att bygga ut banan för persontrafik.

I nuvarande infrastrukturutredningar planeras kapacitetshöjande åtgärder på banan. Man dubblerar godstågsspåren från Göteborgs Hamn med anslutning till Västra Stambanan och i samband med arbetena för Västlänken bygger man om sträckan mellan Göteborgs Central och bangårdsområdet mot Mellby i Partille. När dessa ombyggnader är färdiga återstår delen mot Alingsås.

I mars 2023 publicerade Norconsult att de projekterar förbigångsspår i Lerum, vilket innebär att Lerum byggs om från tre till fyra spår. Projekteringen innebär ett nytt stickspår i Jonsered Östra som ligger mellan Partille och Lerum. Spåret skall användas för uppställning av järnvägsfordon. Bygget kommer att påbörjas i år och förväntas öka kapaciteten.

NCR har uppdrag att byta ut hela kontaktledningsanläggningen och hjälpkraftsystemet samt konvertera till autotransformatorsystem mellan Alingsås och Olskroken. Detaljerad produktionstidsplan tas fram i samverkan mellan Trafikverket och entreprenören under april/maj 2024. Planerad byggstart beräknas till januari 2025 och att arbetena ska vara avslutade under hösten 2027.

Konkurrens om pengar till infrastruktur är hård! Vem vinner och får mest? Det förefaller som att en förbindelse till Landvetter flygplats är högsta prioritet och att Västra stambanan får stå tillbaks och får en del kapacitetshöjande åtgärder.

Fotografierna nedan är från 2017-2019.

Relaterade bilder: