Publicerad den

Västlänken ovan mark, från Olskroken till Korsvägen

Det var väldigt länge sedan som jag följde upp vad som händer med Västlänken. Nu var det dags! Jag har läst och sett att det finns intressanta platser att dokumentera ovan mark. Det hade varit roligt att få följa med på en tur i tunnlarna, men det är få förunnat!

Det var tidig förmiddag och dimman låg över älven. Jag klättrade upp för en bergknalle i Olskroken, för att visa hela Olskroksbron, som nu är sammangjuten. Sen körde jag till Skansen Lejonet, vilket inte var helt enkelt att hitta dit. Gps:en var inte uppdaterad och gav felaktiga instruktioner. Från Skansen Lejonet ser man tunnelingången, som fortsätter in under berget.

I Östra entreprenaden är schakten täckta, även mycket vid Centralstationen och i Haga. I Haga är Rosenlundskanalen öppen igen. Hoppas att Paddan kan börja köra där i mars! När man passerar Rosenlundsbron, hör man ett brummande. Det ska vara ett bergtroll som har fått ett tillfälligt boende där!

Nedanför Sankt Eriksgatan, vid Operan och vid Korsvägen är schakten öppna och aktiviteterna är inte lika många som vid stationsområdet och vid Olskroken.

Vill du veta mer, så titta på bilderna här och läs mer :

Relaterade bilder:

Publicerad den

Göteborg från ovan

Jag har haft nöjet att vara med på en guidning på Hotell Draken förra måndag. Förutom den fina utsikten från våning 32 är det intressant att se konstverken som finns på våningarna. Hotell Draken har satsat på väldigt mycket fin fotokonst, som jag tycker om!

Haga är alltid fint, både när man är på besök där och även från ovan när man ser de fina kvartersmiljöerna.

Längre bort, bakom Kraftverket ligger Skeppsbron. Här har kommunfullmäktige beslutat att göra omtag i detaljplanen, så vi får vänta och se vad som kommer att hända. Det blev för dyrt att bygga det planerade undervattensgaraget.

Snart kommer Karlatornet vara klart. På bilden ser man att det pågår arbeten på övre delen av tornet. Man planerar att allt ska vara klart under hösten 2024. Det blir spännande att åka högst upp för att se på utsikten!

I Masthugget och på Järntorget byggs det för fullt. Jag visar bilder både från höjden och från marken. Elof Hansson fastigheter tillsammans med Riksbyggen fyller hållet utmed Första Långgatan med bostäder och kommersiella lokaler.

Den nya gatan som löper mellan Första Långgatan och Oscarsleden heter Masthamnsgatan. Visionsbilden är att gatan ska bli en lekfull gata för gående och för torgytan vid Nordhemsgatan. Man skapar en miljö med möbler, konst och planteringar. Det blir trots allt en lång gata, men den ska bli full med aktiviteter, är det tänkt. https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/0dc00661-6dfc-44b3-88fd-1cfa75c0ffa9

Vill du veta mer, så finns lite mer beskrivningar på bilderna nedan.

PS: Du har väl sett att jag har öppnat webb-shop med fotografier här? https://www.sluk.se/butik Välkommen in!

Relaterade bilder:

Publicerad den

Västlänkens arbeten sker nu under marken

Snön föll för första gången denna vinter i Göteborg. Det var rätt grådisigt och kallt. Vid Centralstationen stod vakterna och frös vid ingången till Nordstans Lastgatan. Några arbetsfordon var i rörelse, men i övrigt såg man inte mycket till aktiviteter. Numera pågår mycket under mark.

Trafikverket berättar och visar i länken nedan vad som pågår under hösten 2023. En del arbeten har kommit längre efter det, bla servicetunneln mellan Haga och Korsvägen, som möttes under Landala torg den 13 november.

På Korsvägen är det färdigsprängt. Schaktet är 20 meter djupt och 60 meter brett och är 140 meter långt. Det är en del av Korsvägens station.

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vastlanken/

Den 23 november hade P4 Göteborg ett inslag om att Trafikverket lånar pengar till västlänken-projektet från infrastruktursamarbetet Västsvenska paketet. Orsaken är att pengarna till västlänken tar slut i början av nästa år. Det finns inget avtal om hur fördyringar ska hanteras. Senast i februari måste parterna i Västlänken, Staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad komma överens om hur fördyringen av projektet ska hanteras. Kostnadsökningarna beräknas till drygt 30%

https://sverigesradio.se/artikel/avtalsmissen-trafikverket-tvingas-lana-pengar-av-sig-sjalva

I Haga står arbetet still. För närvarande pågår underhållsarbete och bevakning av området. Trafikverket tror att arbetet kommer igång med ny entreprenör under första kvartalet 2024.

Under första halvåret 2024 kommer upphandlingen av tillverkare av Konstverket bLINK vara klar. Konstverket är en del i konstprogrammet Kronotopia, som togs fram 2016 av Trafikverket, Statens Konstråd, mfl. Programmet presenterar den övergripande konstnärliga visionen av Västlänken. bLINK kommer att finnas vid Olskrokens planskildhet. Konstverket kommer att vara färdigt tidigast 2026. Konstnären är Katharina Grosse.

Relaterade bilder: