Publicerad den

2020-10-13 Det händer mycket på Masthuggskajen

Nu tänker jag följa hur Masthugget kommer att förändras! Masthugget blir Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel. Det innebär att man har ett aktivt arbete med ett hållbarhetsprogram genom hela processen, från detaljplanen tills att stadsdelen är färdig med nya bostäder, företag och besökare.

Ett tag tillbaks har vi kunnat se att det byggs mellan Järntorget och Masthugget. Parkeringsytorna byggs med kontorsfastigheter, Våghuset och Bricks studios, som byggs av NCC. Masthugget kommer att byggas med fler kontor och med många bostäder. Många aktörer deltar i projektet. Första Långgatan kommer att bli en stadsgata med stora träd. Ambitionen är att bygga samman gammalt och nytt, stort och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt med gatuliv och mötesplatser.

När kommer man att börja bygga på Skeppsbron och kommer det också att beröra Göteborgs Energi? Politikerna i Göteborg är än så länge oense om vem som ska betala och om det kommer att bli ett parkeringsgarage under fastigheterna.

Det var fint väder i tisdags och här är några bilder därifrån:

Relaterade bilder: