Publicerad den

Så här ser det ut på Korsvägen

Jag följer förändringarna om Västlänken och nu under sommaren har man gjort en stor trafikomläggning på Korsvägen. Biltrafiken kan inte köra såsom tidigare mellan Mölndal och Södra Vägen. Den 20 juli blev det klart och all trafik kör öve en så kallad bro utmed Universeum. Under bron pågår arbeten med stationen Korsvägen, som ska vara klar år 2026. 

Resecentrum och Pressbyrån kommer att flyttas och grundläggning pågår just nu. bilderna nedan visar hur det har varit under juni och juli månad.

Relaterade bilder:

Publicerad den

Här har jag samlat på mig bilder om Västlänken under februari och mars 2020

Västlänken i norr börjar i Olskroken. I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan.På väldigt många platser i Göteborg pågår arbeten med att förbättra infrastrukturen och ibland är det svårt att hinna med att kontinuerligt lägga ut bilder om det. Här har jag samlat en del om Västlänken under februari och mars, till och med idag. Bilderna presenteras med kommentarer.

Relaterade bilder: