Världslitteraturhuset invigdes den 1 december 2018

Den 1 december kl. 12:00 invigdes det nya Världslitteraturhuset i Gamlestaden. Många var intresserade och nyfikna på det nya biblioteket, som innehåller böcker på de flesta språk som talas i Göteborg.Världslitteraturhuset_2018_12_014

Jag tror att biblioteket blir mycket uppskattat och det kan användas för många tillfällen, tex för olika föredrag och aktiviteter för både unga och gamla. Det föreföll som att interiören inte ännu var riktigt klar och en del barnböcker kommer att kompletteras. I bildspelet visas fotografier från invigningen, både från interiören och fotografier mot omgivningen.

 

 

Gamlestaden

Gamlestaden är under stor förändring. Nytt resecentrum har byggts och är nästan färdigställt. DenSerneke bygger resecentrum i Gamlestaden 2017 1 december 2018 invigs Världslitteraturhuset. Det är ett helt nytt hus med böcker på språk från hela världen.Jag visar hur arbetena pågick  under år 2017 och

fram till och med oktober 2018. I bildspelet visa hur Gamlestaden såg ut när byggnationen pågick under 2017 och aktuellt under oktober 2018.