Publicerad den

Här har jag samlat på mig bilder om Västlänken under februari och mars 2020

Västlänken i norr börjar i Olskroken. I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan.På väldigt många platser i Göteborg pågår arbeten med att förbättra infrastrukturen och ibland är det svårt att hinna med att kontinuerligt lägga ut bilder om det. Här har jag samlat en del om Västlänken under februari och mars, till och med idag. Bilderna presenteras med kommentarer.

Relaterade bilder: