Publicerad den

Läget runt stationsområdet med pågående arbeten med Västlänken…

Framkomligheten runt Centralstationen och Gullbergsvass är besvärlig pga all samtidig byggnation

Källa: Läget runt stationsområdet med pågående arbeten med Västlänken…

Relaterade bilder: